• ผลประมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน 486 total views 15 recent views

    ชุดข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบด้วย 1.ชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.Symbol 3.วงเงิน (บาท) 4.อายุ (ปี) 5.วันที่ยื่นซอง 6.วันที่ครบกำหนด 7.ระยะเวลาการกู้เงิน 8.การเสนออัตราดอกเบี้ย...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 3 2 พฤษภาคม 2567